Sankt Annæ Palæ. København


The gallery group default is no data available , Please add images or videos to default
Omfang: Renovering og ombygning af kontorarealer for Rigsrevisionen og Moderniseringsstyrelsen
Bygherre: Bygningsstyrelsen
Byggesum: 23.7 mill. excl. moms
Udførelsesår: 2013 – 2015
Byggeriets art: Renovering og ombygning
Rådgivningstype: Totalrådgivning