Hotel

Christiansø Gæstgiveri
Christiansø Gæstgiveri
Omfang: Renovering og modernisering af værelser og storkøkken
Bygherre: Forsvarets bygningstjeneste
Byggesum: Ca. 6.0 mil. kr.
Udførelsesår: 2002 – 2003
Byggeriets art: Restaurering og ombygning
Rådgivningstype: Totalrådgivning