Vestergården II

 

Omfang: Tagudskiftning og udskiftning af lette facader i 223 rækkehuse
Bygherre: Boligforeningen 3B
Byggesum: 60 mill. excl. moms
Udførelsesår: 2013 – 2015
Byggeriets art: Helhedsplan. Efterisolering, renovering og ombygning
Rådgivningstype: Totalrådgivning