Sct. Hans Torv


Omfang: 20 lejligheder
Bygherre: Andelsboligforening
Byggesum: Ca. 25.0 mill. kr.
Udførelsesår: 2000 – 2002
Byggeriets art: Modernisering og ombygning
Rådgivningstype: Totalrådgivning