Redningsstation Rønne Havn


Omfang: Nybyggeri af redningsstation. Kontor, mandskabsfaciliteter og redningsbådhal
Bygherre: Forsvarets Bygnings- og etablissementtjeneste
Byggesum: 10 mill. excl. moms
Udførelsesår: 2015
Byggeriets art: Nybyggeri. Teknisk byggeri
Rådgivningstype: Totalrådgivning