Nørrebro Station

Omfang: Ombygning samt udformning af ny plads i forbindelse med stationen
Bygherre: DSB
Byggesum: Ca. 16.0 mill. kr.
Udførelsesår: 1997 – 2000
Byggeriets art: Restaurering og ombygning
Rådgivningstype: Totalrådgivning