Lynghuset


Omfang: 30 støttede boliger for blinde multihandicappede med tilhørende dagcenter
Bygherre: AKB
Byggesum: Ca. 28 mill. kr.
Udførelsesår: 2002 – 2004
Byggeriets art: Nybyggeri
Rådgivningstype: Totalrådgivning