Højstensgård, Herlev


Omfang: 384 boliger. Udskiftning af tage og nyopførelse af murede efterisolerede gavle. Udskiftning af tage og efterisolering af fælleshuse og fællesfacaliteter
Bygherre: Boligforeningen 3b
Byggesum: 53 mill. ekskl. moms
Udførelsesår: 2010 – 2013
Byggeriets art: Renovering
Rådgivningstype: Totalrådgivning