Fredensborg Slotskirke


Omfang: Hovedistandsættelse af tag- og facader
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Byggesum: Ca. 11.0 mill. kr.
Udførelsesår: 1999 – 2002
Byggeriets art: Restaurering
Rådgivningstype: Totalrådgivning