Egeløvparken, Herlev


Omfang: 227 boliger
Bygherre: Boligforeningen 3B
Byggesum: 38 mill. excl. moms
Udførelsesår: 2010 – 2012
Byggeriets art: Renovering af facader. Nye vinduer
Rådgivningstype: Totalrådgivning