Designmuseum Danmark


Omfang: Løbende opgaver, herunder hovedistandsættelse af tag og fag. Istandsættelse af museets bibliotek
Bygherre: Designmuseum Danmark
Udførelsesår: 1990 – 2003 og 2006 – 2011
Byggeriets art: Restaurering
Rådgivningstype: Totalrådgivning