Den Gule By


Omfang: Renovering af længehusbebyggelse og opretning af friarealer Pilotprojekt – Miljørigtig projektering. 47 boliger
Bygherre: DSB – Bygninger
Byggesum: Ca. 21.0 mill. kr.
Udførelsesår: 2004 – 2005
Byggeriets art: Renovering
Rådgivningstype: Totalrådgivning