Christiansborg


Omfang: Ridebaneanlægget. Renovering af tag og fag samt omlægning af belægning til buegangene
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Byggesum: Ca. 125 mill. kr.
Udførelsesår: 1986 – 1996
Byggeriets art: Restaurering
Rådgivningstype: Totalrådgivning