Brumleby


Omfang: Restaurering og renovering af klimaskærm samt total indvendig renovering og etablering af køkken, bad/toilet og fjernvarme
Bygherre: Byfornyelse København
Byggesum: Ca. 270.0 mill. kr.
Udførelsesår: 1991 – 1996
Byggeriets art: Restaurering og renovering
Rådgivningstype: Totalrådgivning