Brøndby Nord


Omfang: Beton- og facaderenovering, samt fornyelse af friarealer.
Bygherre: AAB
Byggesum: 140 mill. excl. moms
Udførelsesår: 2008-2011
Byggeriets art: Renovering
Rådgivningstype: Totalrådgivning