Bellahøj


Omfang: 487 boliger
Bygherre: Boligselskabet KAB
Byggesum: 250 mill. excl. moms
Udførelsesår: 2010 – 2014
Byggeriets art: Facaderenovering m.m.
Rådgivningstype: Bygherrerådgivning Arkitekt