AAB Afd. 33 København NV


Omfang: Renovering af 55 trappeopgange. København NV.
Bygherre: Boligforeningen AAB
Byggesum: 23 mill. ekskl. moms
Udførelsesår: 2014 – 2015
Byggeriets art: Renovering
Rådgivningstype: Totalrådgivning